Životní styl

Alarmující poznatky – uměle vytvořená pandemie

Nejnovější poznatky z uměle vytvořené pandemie jsou velmi alarmující. Mnoho lidí uvěřilo a věří tvrdošíjně tomu, co předkládají za pojetí tohoto podvodu v televizi, což je alfa a omega pravdivých informací pro většinu národa.Přitom pokud se člověk zamyslí nad tím, co se kolem něj děje, musí mu být jasné, že tohle vše je víc než divnéCovid19 je jen označení pro nemoc, tedy označení, které bylo vytvořeno pro to, aby se