Nezveřejněno

Mimořádné opatření – omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 31. 5. 2021

Již nemusíte nosit v obchodech roušku ani respirátor, viz vyhláška ministerstva zdravotnictví - níže, bod 9 a 10 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍPalackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2Praha 28. května 2021Č. j.: MZDR 14601/2021-16/MIN/KANMZDRX01G92E0MZDRX01G92E0M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N ÍMinisterstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o