"Pandemie Covid19"

Roušky v mateřských školách? Průzkum

Roušky v mateřských školách - průzkum95,2 % ředitelek a učitelek mateřských škol si myslí, že v reálné praxi nelze po celý den udržet dítě v roušce 5 208 respondentů z mateřských škol Děti si roušku sundávají uvedlo 96,2 % učitelek a ředitelek„96,2 % učitelek a ředitelek mateřských škol je přesvědčeno, že roušky u dětí nemají význam při dopomoci, kdy učitelka pomáhá dětem se smrkáním, ošetřením po stolici, převléká děti polité,